փակիր գրադարանի այս բաժինը Բիրքէր, Լատիսլաւ
Դիտել փաստաթուղթը Ռոդոլփ Հաւբերդունի