փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուրգէն Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստ տաղաչափութեան հանդերձ գրաբար եւ աշխարհաբար հատընտիր քերթուածոց հաւաքածոյիւ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր աշխարհիկ գրականութեան արեւմտեան հայոց ի վերջ կոյս ԺԹ դարու