փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաֆաֆեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ ուղղեցոյց արքայութեան