փակիր գրադարանի այս բաժինը Գեղամեան, Յովակիմ
Դիտել փաստաթուղթը Զէնիաթ-Ղէնիաթ