փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Սկեւռացի
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեան ի սուրբն Ներսէս Լամբրոնացի