փակիր գրադարանի այս բաժինը Դադեանց, Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Մի զրոյց լուսաւորչական հայի հետ