փակիր գրադարանի այս բաժինը Դիստերվէգ, Ադօլֆ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք երկրաչափութեան (1876)