Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դուրեան, Եղիշէ
Title: Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Արամեան Տպագրութիւն
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1882
Notes: Կենսագրական համառօտ տեղեկութեամբք: Տպագրեալ ծախիւք գրական մասնախմբի Իւսկիւտարու: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14x8,5 սմ։
134 էջ։
File size: 41,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia