փակիր գրադարանի այս բաժինը Դուրեան, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք եւ թատրերգութիւնք (1872)