փակիր գրադարանի այս բաժինը Եակոբսօն
Դիտել փաստաթուղթը Բէքեր բիձու հանաքը