Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դիւմա Ալեքսանդր
Title: Բօլին
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Year of Publication: 1872
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը վերցված է «Հայ գիրքը 1851-1900թթ.» մատենագիտությունից:
Տպակից է՝ Թշուառների քոյրը (1909); Ամուսնութիւնք Փարիզի (1883); Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը (1891); Հովւերգութիւնք Կալաթէա ու Էսթէլլա (1863) գրքերին:
Շարվ. 15x10 սմ։
ԺԶ, 160 էջ։
File size: 150 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia