Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դիւմա, Ալեքսանդր
Title: Տիկին Մոնսորօ
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1879
Notes: Թատրերգութիւն ի մի յառաջաբան, ի հինգ արարս եւ ի մետասան պատկերս: Գործ Աղեքսանդր Տիւմայի եւ Օկիւսթ Մագէի: Թարգմանութիւն Անդրանիկ Գ. Գասէվէթեանի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 16x10 սմ։
160 էջ։
File size: 25,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 742-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia