Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիւմա, Աղէքսանդր
Title: Տիկին Մոնսորօ
Publisher (standardized): տպ. Արեւելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ազգ. հիւանդանոցի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Հատոր երկրորդ: Թարգմանեաց Մ. Թաթուլ Թօզլեանց: Տէր եւ հրատարակիչ Յովհաննէս Գ. Թօզլեանց:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը (էջ 17-ում) նշել է թարգմ. Մ. Փորթուգալյան, իսկ էջ 671-ում` Կարապետ Պազճյան: Թեոդիկը տպարանը նշել է Թոզլյան եղբայրներ:
Տպակից է` Տիկին Մոնսորօ: Հտ. Ա (1869); Տիկին Մոնսորօ: Հտ. Գ (1869) գրքերին:
Շարվ.` 17x11 սմ։
186 էջ։
File size: 41,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia