Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դիւմա, Աղէքսանդր
Title: Մատուռն գոթական
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա. համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիականէ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Տպակից է՝ Եօթն մահացու մեղքեր (Ա, 1883); Եօթն մահացու մեղքեր (Բ, 1883) գրքերին:
Շարվ. 21x16 սմ։
58 երկսյուն էջ:
File size: 23,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia