փակիր գրադարանի այս բաժինը Եիւզիւքճեան, Վրթանէս
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրութիւն Պարսկաստանի երեւելի շինուածոց