փակիր գրադարանի այս բաժինը Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի քահանայի ճառ յայլակերպութիւն տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871, Բ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապետի մատենագրութիւնք ըստ ընտրելագոյն ընթերցուածոց գրչագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1865)