փակիր գրադարանի այս բաժինը Եուսուֆեան, Տիգրան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային լսարան յՕրթաքէօյ: Ատենախօսութիւն Գ. 21 փետրուար 1873