փակիր գրադարանի այս բաժինը Էտիլեան, Յակոբ Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւնք ֆրանսերէն լեզուի