փակիր գրադարանի այս բաժինը Թագւորեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան խրատուց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հանրահաշուոյ Գաղիոյ Լիսէներու ծրագրոյն համեմատ