փակիր գրադարանի այս բաժինը Թաշճեան, Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի