փակիր գրադարանի այս բաժինը Թիմուրեան, Միսաք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն առ նահապէտական նորակազմ ընկերութիւն Ակնայ