փակիր գրադարանի այս բաժինը Թովմաճանեան, Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Նախադրունք հայ-գրաբառ քերականութեան կամ նախնական ծանօթութիւնք մասանց բանի պարզ եւ գործնական ոճով