փակիր գրադարանի այս բաժինը Թորգոմեան, Վահրամ
Դիտել փաստաթուղթը Բժիշկ տօքթ. Սերվիչէն Էֆէնտի