փակիր գրադարանի այս բաժինը Թոփչեան, Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ