փակիր գրադարանի այս բաժինը Իւթիւճեան, Կարապետ Ս.
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնատարերք քաղաքական տնտեսութեան