փակիր գրադարանի այս բաժինը Կալհօկեցի, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս