փակիր գրադարանի այս բաժինը Լիմօնճեան, Քերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Գապրիսթան
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը աշգ
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը պապա Թօմ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը պապա Թօմ: Հտ. Բ