փակիր գրադարանի այս բաժինը Լոյոլա, Իգնատիոս
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք կրթութեան յաւիտենական կենաց