փակիր գրադարանի այս բաժինը Լուսպարոնեան, Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Գաւառական թատրերգութիւն կամ դպրոցէն փախչող տղու մը ապագան