փակիր գրադարանի այս բաժինը Խապայեան, Սահակ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց, արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին Կտակարանի