փակիր գրադարանի այս բաժինը Խատիսեան Գաբրիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Սէր