փակիր գրադարանի այս բաժինը Լիգուորի Ալփոնսոս
Դիտել փաստաթուղթը Էպէտիլիյէ տաիր նասիհաթլէր
Դիտել փաստաթուղթը Լիկուռը նամ ազիզին էօլիւմ թէտարիքի եախօտ Պէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն սիրելոյ զՅիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Նամ ազիզին Էօլիւմ թէտարիքի եախօտ էպէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւնք ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց