փակիր գրադարանի այս բաժինը Կ.Բ.Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Արքունի վառօդապետ վսեմաշուք եւ քաջանուն Պօղոս Պէյ Տատեան ամիրային դարձը
Դիտել փաստաթուղթը Քաթոլիկի մը մտմըտուքները եւ հայու մը մտմըտալիքները