փակիր գրադարանի այս բաժինը Կիպրիանոս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս (1875)