փակիր գրադարանի այս բաժինը Կեթէ Վլադիմիր
Դիտել փաստաթուղթը Հերձուածող պապութիւն կամ Հռովմ ի յարաբերութեան ընդ Արեւելեան եկեղեցիս: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետարան ընդհանրական ուղղափառ եկեղեցւոյ հանդերձ տարբերութեամբ որ ընդ այլ եկեղեցիս քրիստոնէից