փակիր գրադարանի այս բաժինը Կորնելիոս
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան