փակիր գրադարանի այս բաժինը Հալ Նիւմըն
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսա կէլ