փակիր գրադարանի այս բաժինը Կոստանեանց, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց վանքերը
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց: Մաս 1: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից: Մաս 1: Գ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան: Մաս 1: Գ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ