փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղազարոսեան, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական տարեցոյց վասն 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ