փակիր գրադարանի այս բաժինը Հինդլեան, Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական նոր եղանակ ֆռանսերէն շարադրութեան