փակիր գրադարանի այս բաժինը Մելքիսեդեկեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն