փակիր գրադարանի այս բաժինը Մերքս, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Թուրքական ասացուածքները գերմաներէն թարգմանուած