փակիր գրադարանի այս բաժինը Մամբրէեան, Արիստակէս
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Կ. Պոլիս, 1856)