փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճաղարբէգեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Բանահիւսութեան տեսութիւն