փակիր գրադարանի այս բաժինը Մանուէլ Կիւմիւշխանեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից անցելոց Սէվանայ վանուց