փակիր գրադարանի այս բաժինը Մառ, Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ամառնային ուղեւորութիւնից դէպ ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք Առակաց Վարդանայ: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ