փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղազարեանց, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Գիւլէ