փակիր գրադարանի այս բաժինը Միրզաբէգեան, Խորէն
Դիտել փաստաթուղթը Պարտիզիկ