փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթար Գոշ
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Մխիթարայ Գոշի