փակիր գրադարանի այս բաժինը Մելքիսեդեկեան, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Ազդ առ հոգաբարձու քահանայն իւր պաշտօնին երեք պարտքերուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն